Rezolucje Rady Miejskiej

09-07-2009

Rezolucja Nr 3/08


Data: 2008-07-09, Numer: 3, Kadencja: 2006 - 2010


REZOLUCJA

 

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 9 lipca 2008 roku

 

skierowana do Pana Donalda Tuska

Prezesa Rady Ministrów

 

w sprawie projektu ustawy zakładającej zniesienie tzw. opłaty winietowej od samochodów ciężarowych krajowych i zagranicznych, a proponującej przywrócenie opłat za przejazdy samochodami ciężarowymi po autostradach

więcej »

13-11-2008

REZOLUCJA Nr 4/08Rady Miejskiej w Skawiniez dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie projektowanego I Etapu dla drogi krajowej nr 52 odcinek węzeł Suchy Potok – węzeł Głogoczów w zakresie odcinka przebiegającego przez teren sołectwa Wola Radziszowskaw Gminie Skawina.

   
Data: 2008-11-13, Numer: 4, Kadencja: 2006 - 2010


REZOLUCJA Nr 4/08

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 13 listopada 2008 roku

 

w sprawie projektowanego I Etapu dla drogi krajowej nr 52 odcinek węzeł Suchy Potok – węzeł Głogoczów w zakresie odcinka przebiegającego przez teren sołectwa Wola Radziszowska  w Gminie Skawina.

więcej »

04-09-2007

REZOLUCJA NR 2/07RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.w sprawie przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego ze Skawiny do Mogilan

Data: 2007-09-04, Kadencja: 2006 - 2010

REZOLUCJA NR 2/07
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 29 sierpnia 2007 r.


w sprawie przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego
ze Skawiny do Mogilan

więcej »

06-06-2006

REZOLUCJA NR 6/2006 w sprawie podjęcia działań umożliwiających szybką realizację obwodnicy miasta Skawina


Data: 2006-06-06, Kadencja: 2002 - 2006

Rezolucja
Rady Miejskiej w Skawinie

Rada Miejska w Skawinie zebrana na sesji w dniu 31 maja 2006r. uchwala


REZOLUCJĘ
do Ministra Infrastruktury, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego
w sprawie
podjęcia działań umożliwiających szybką realizację obwodnicy miasta Skawina

więcej »

28-09-2005

REZOLUCJA Nr 5/2005RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 września 2005 r.


Data: 2005-09-28, Kadencja: 2002 - 2006

REZOLUCJA Nr 5/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 28 września 2005 r.


Rada Miejska w Skawinie deklaruje, że problemy ochrony środowiska, mające kluczowe znaczenie dla zdrowia i poziomu życia mieszkańców, traktowane są przez Radę priorytetowo. Dlatego z uwagą śledzimy wszelkie zdarzenia mające wpływ na stan środowiska naturalnego w naszej gminie.

więcej »

31-08-2005

R e z o l u c j a Nr 4/05Rady Miejskiej w Skawiniez dnia 31 sierpnia 2005 r.

Data: 2005-08-31, Kadencja: 2002 - 2006

R e z o l u c j a Nr 4/05
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.


Radni Rady Miejskiej w Skawinie na sesji w dniu 31 sierpnia 2005 r. reprezentując społeczność Miasta i Gminy Skawina pragną wyrazić najwyższy szacunek bohaterom wydarzeń Sierpnia 80 r.

więcej »

23-06-2004

R E Z O L U C J A Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwana terenie Miasta i Gminy Skawina


Data: 2004-06-23, Numer: 2, Kadencja: 2002 - 2006


R E Z O L U C J A
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2004 roku

w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa
na terenie Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz § 27 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej, Rada Miejska w Skawinie uchwala rezolucję następującej treści:

więcej »

30-12-2002

REZOLUCJA RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2002 r

Data: 2002-12-30, Numer: 1, Kadencja: 2002 - 2006

R E Z O L U C J ARADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Miejska w Skawinie, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Rezolucji z dnia 11 lipca 2002 r. wyraża ponownie swą zdecydowaną wolę stworzenia odpowiednich warunków do umiejscowienia w Skawinie Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego - Cywilno - Karnego tzw. Sądu Grodzkiego.Rada akceptuje jednocześnie taki projekt, aby siedzibą tego sądu był budynek położony w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 21 i aby w budynku tym oprócz Sądu Grodzkiego zlokalizowany został Wydział Ksiąg Wieczystych. Środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie określone zostaną w uchwale budżetowej.Przewodniczący Rady Miejskiej dr Sławomir KOPEĆ

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.