Budżet

09-05-2011

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2011 rok

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2011 rok dostępna jest w załączniku poniżej.

więcej »

20-01-2010

Objaśnienia do Budżetu Gminy Skawina 2010

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2010, wzięto pod uwagę prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet, zadania, których wykonanie powinny być sfinansowane środkami ujmowanymi w budżecie, politykę dochodową i wydatkową Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

więcej »

03-11-2009

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za III kwartały 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za III kwartały 2009 roku.

 

 

 

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2009 roku:

więcej »

30-07-2009

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za II kwartał 2009 roku.

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za II kwartał 2009 roku:

więcej »

30-04-2009

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina - I kwartał 2009

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 roku:

więcej »

02-03-2009

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Skawina za 2008r.

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2008 roku:

więcej »

30-12-2008

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2009

Nr XXVII/256/08 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

więcej »

25-10-2006

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawinaza

Fn. 302/4/06 Skawina, dnia 25 października 2006 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina  za III kwartały 2006 roku.

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za 2006 rok:

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.