Ogłoszenia różne 2009

02-09-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 481cz. o pow. 0,0374 ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele parkingowe.

więcej »

02-09-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2169/2 o pow. 0,0325 ha poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele dojazdowe .

więcej »

23-11-2009

GMINA SKAWINA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Przedmiot konkursu: DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI REALIZACJI ZADANIA GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DZIENNIE OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

więcej »

04-05-2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2009r.

więcej »

31-03-2009

ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 26 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

więcej »

31-03-2009

ZARZĄDZENIE Nr 60/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 26 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 60/2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 26 marca 2009r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego.

więcej »

27-03-2009

Wyniki otwartego konkursu ofert

w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.

więcej »

29-01-2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego”.

więcej »

29-01-2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

więcej »

1 [2]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.