Ogłoszenia różne 2007

26-11-2007

GMINA SKAWINA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Przedmiot konkursu: DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI REALIZACJI ZADANIA GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE
JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DZIENNIE OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

 

Termin realizacji zadania: 4 stycznia 2008r. – 31 grudnia 2008r.

Miejsce realizacji zadania: miasto Skawina

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie: 78 000 zł.

więcej »

05-02-2007

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

więcej »

05-02-2007

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego”.

więcej »

02-02-2007

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym” - prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.