27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.05.2015 r.

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.05.2015 r.

29-05-2015

W środę, 27 maja, w Pałacyku „Sokół”, odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Skawinie”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo!


 

 

 1. 0.40 Otwarcie sesji.
 2. 1.30 Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VI zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. 16.02 Informacja na temat działalności Spółki „Strefa Skawina” za 2014 rok - referujący Mieczysław Lackowski.
 5. 16.14 Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Łukasz Samborski.
 6. 23.47 Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Andrzej Maksymiuk.
 7. 1.28.49 Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Jerzy Sioma.
 8. 3.00.17 Uchwała w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma - Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie).
 9. 4.13.47 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Skawinie” - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 10. 4.29.38 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 11. (skreślony).
 12. 4.33.36 Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 13. 4.37.24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 14. 4.41.25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 15. 4.49.10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 16. 4.59.55 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu zakończenia prac komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie opracowania zasad budżetu obywatelskiego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec - Przewodniczący Rady Miejskiej).
 17. 5.32.11 Informacja Przedstawiciela CLIF Sp. z o.o. na temat działalności spółki na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 18. 6.28.54 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 19. 6.41.43 Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.