27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.06.2015 r.

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.06.2015 r.

29-06-2015

W środę, 24 czerwca, w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo! 


 

 

1. 0.25 Otwarcie sesji.
2. 2.58 Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VII zwyczajnej sesji.
3. 3.51 Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. 4.05  Omówienie spraw sołectwa Radziszów: głosy mieszkańców sołectwa, prezentacja historii dworu w Radziszowie, plany CKiS dotyczące funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich.
5. 1.32.28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2014 rok - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor - Skarbnik Gminy).
6. 1.35.59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok - jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj - Przewodniczący Komisji).
7. 1.42.46 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok - jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj - Przewodniczący Komisji).
8. 1.55.01 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor - Skarbnik Gminy).
9. 2.47.15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor - Skarbnik Gminy).
10. 2.50.33 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Maria Alechnowicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
11. 2.55.04 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec - Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
12. 3.05.25 Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników - jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej: referujący: Witold Grabiec - Przewodniczący Rady Miejskiej).
13. 3.09.31 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi - jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj - Przewodniczący Komisji).
14. 3.11.21 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. 3.20.57 Wolne wnioski i zapytania.
16. 4.21.11 Zamknięcie sesji.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.