17°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Relacja z otwarcia obwodnicy Skawiny - galeria zdjęć!

13-11-2014

We czwartek, 13 listopada, odbyła się uroczystość otwarcia II i III odcinka obwodnicy centrum Skawiny. Wzięli w niej udział m.in.: wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło oraz przedstawiciele samorządu województwa - marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Wojciech Kozak i członek zarządu Jacek Krupa.

W uroczystym otwarciu udział wzięli ponadto: przedstawiciele władz powiatu krakowskiego, gminy Skawina, generalnego wykonawcy inwestycji - firmy Energopol, podwykonawców oraz inspektorów nadzoru, zarządców dróg, instytucji sprawujących nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, przedstawiciele sektora biznesu oraz mieszkańcy Gminy Skawina.

Wybudowany fragment obwodnicy Skawiny (II i III odcinek) rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową i ul. płk. Hałacińskiego, a kończy przy ul. Energetyków. Powstały również dwa skrzyżowania: z ulicą Tyniecką i ulicą Energetyków oraz dwa mosty: na Skawince i Rzepniku.  Inwestycja została sfinansowana w większości ze środków unijnych (85% z MRPO 2007-2013); pozostała część to środki z budżetu województwa i gminy.

Już dziś Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przygotowuje dokumentację dla kolejnych etapów budowy obwodnicy Skawiny (o łącznej długości 4,5 km): od ul. Energetyków do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 953. Ich budowa jest planowana na lata 2015-2017. Na potwierdzenie tych słów przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego podpisali dziś deklarację kontynuacji budowy kolejnych odcinków obwodnicy, co znalazło także swoje odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Finansowym Województwa Małopolskiego na lata 2015-2016.

Podczas uroczystości burmistrz Adam Najder mówił:

 

Szli krzycząc: Polska, Polska.
Wtem jednego razu
Krzycząc zapomnieli na ustach wyrazu.
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna.
Wtem Bóg zza Mojżeszowego wychylił się krzaka,
Spojrzał za te krzyczące i zapytał: Jaka?

Juliusz Słowacki

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją mam przyjemność przywitać w Skawinie naszego gościa - Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Adama Zdziebło oraz przedstawicieli parlamentu, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojewodę Małopolski Jerzego Millera. Jestem niezmiernie zaszczycony, że jako gospodarz Skawiny mogę dzisiaj gościć w naszym mieście Marszałka Marka Sowę oraz skawinianina Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Jacka Krupę. Jestem niezmiernie wzruszony, że tak wielu z Państwa przyjęło nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie.

28 czerwca 2013 r. część z nas uczestniczyła w uroczystym wbiciu łopaty, rozpoczynającym realizację zadania pn. „Obwodnica Skawiny – budowa drogi gminnej kl. GP – odcinek II i III”. W dniu dzisiejszym, 13 listopada 2014 r., jadąc na miejsce naszego spotkania nową drogą, pomyślałem – a jednak jest. Mimo braku zrozumienia i tak wielu trudności i przeciwieństw jakie napotykaliśmy starając się o budowę tej jakże ważnej dla Skawiny i regionu drogi – jednak jest!

Dla mnie jako gospodarza Skawiny, działania na rzecz realizacji obwodnicy zabytkowego centrum miasta rozpoczęły się zaraz po wyborze na stanowisko burmistrza. Od 2003 r. zabiegałem we wszystkich możliwych instytucjach, ministerstwach, w sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, u premiera Donalda Tuska, spotykałem się i przekonywałem posłów kolejnych kadencji. W tym czasie dwukrotnie zadanie pn. „Obwodnica Skawiny” było wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, najpierw na lata 2008-20012 i ponownie na lata 2011-2015 – załącznik 1a. Zdesperowany, ale i zdeterminowany, w poczuciu odpowiedzialności za losy mojej Gminy, w lipcu 2012 r. zwróciłem się do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia zadania pn. „Obwodnica Skawiny” przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Moje starania zostały wsparte przez obecnego tu dzisiaj skawinianina Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, którego skuteczne działania doprowadziły do podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o wprowadzeniu zadania do projektu budżetu Województwa Małopolskiego. Na jednym ze spotkań w Urzędzie Marszałkowskim na etapie podpisywania umowy o dofinansowaniu zadania dyskutowana była kwestia kto ma być inwestorem tej drogi, bądź co bądź klasy GP; Zarząd Dróg Wojewódzkich czy też Gmina Skawina. – Zabiegaliście o obwodnicę, są pieniądze, to ją teraz budujcie – powiedział Wicemarszałek Roman Ciepiela. Jako jedyna gmina w Polsce podjęliśmy się zatem realizacji drogi klasy GP o planowanym natężeniu ruchu na poziomie KR5 (natężenie KR6 występuje na autostradach).

Panie Ministrze, Panowie Marszałkowie, Szanowni Państwo,
Z nieukrywaną dumą, ale przede wszystkim radością mam zaszczyt zaprezentować efekt naszej pracy. Długość obu odcinków drogi to około 2102 metry. W ramach tej inwestycji powstały również dwa mosty: na potoku Rzepnik i na rzece Skawinka o długości 205 m, dwa skrzyżowania w tym dwupoziomowe wraz z rondem z ul. Tyniecką oraz rondo w miejscu włączenia do ul. Energetyków. Wybudowaliśmy drogę serwisową w rejonie ul. Skawińskiej oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W związku z budową mostu na rzece Skawince została przebudowana linia wysokiego napięcia 110 kV oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 2095 m. Wartość całego zadania to 44 246 066 PLN z czego 85% to dofinansowanie ze środków Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, pozostałe 15% to udział Gminy i Zarządu Dróg Wojewódzkich, po 3 320 000 PLN.

Generalnym wykonawcą zadania jest firma Energopol reprezentowana dzisiaj przez Prezes Beatę Karkowską. Na Pani ręce przekazuję gorące podziękowania dla wszystkich pracowników firmy Energopol i podwykonawców za rzetelnie i dobrze wykonaną pracę przy realizacji naszej inwestycji. Szczególnie chciałbym podziękować firmie Moto, która na pierwszym kilometrze obwodnicy zastosowała innowacyjna nawierzchnię z asfaltu wysokomodyfikowanego o nazwie ORBITION HIMA o wyższych parametrach od mas dotychczas stosowanych na drogach podobnej klasy. Ta nowa technologia pozwoli na sprostanie wyważ związanych z najcięższymi warunkami eksploatacyjnymi, gdyż cechuje ją wysoka odporność na spękanie /do -30C/ i koleinowanie /powyżej 80 stopni C/.

Obwodnica Skawiny przebiega przez teren Strefy Aktywności Gospodarczej. Z jej otwarcia zapewne ucieszą się nie tylko mieszkańcy centrum miasta ale i przedsiębiorcy. Wpisuje się ona bowiem, jako element nie do zastąpienia, w układ drogowy ułatwiający dojazd zarówno do przedsiębiorstw zlokalizowanych w Strefie Aktywności Gospodarczej, Skawińskim Obszarze Gospodarczym jak i do form funkcjonujących od lat w Skawinie tj. Elektrownia Skawina, Bahlsen, Grana, Lajkonik, Valeo, Ferro, Vesuviush oraz inne podmioty działające na tym terenie.

W ubiegłych latach gmina z wyprzedzeniem wykonała w tym rejonie miasta inwestycje drogowe wraz z infrastruktura techniczną o łącznej wartości 49 600 000 PLN. Były to inwestycje polegające na budowie I odcinka obwodnicy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 44, budowie mostu na Rzepniku wraz z ul. Stanisława Chmielka, budowie ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego oraz przebudowa ul. Torowej i ul. Za Górą. Zadania te zrealizowaliśmy przy udziale środków unijnych przyznanych w ramach ZPOR-u i MRPO. W tym czasie wybudowaliśmy również bezkolizyjne skrzyżowanie drogi krajowej 44 z ul. Krakowską i ul. Jagielnia, na które to zadane Gmina otrzymała z GDDKiA dotację w wysokości 50% wartości zadania.

Korzystając z dzisiejszej uroczystości pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom, które swoim staraniem przyczynił się zarówno do przygotowania tego zadania, jego realizacji jak i zapewnienia finansowania inwestycji. Szczególnie serdecznie dziękuję Marszałkom – Markowi Sowie oraz Jackowi Krupie. Niestety wielkim nieobecnym na dzisiejszej uroczystości jest śp. Grzegorz Stech, który jako dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2012 r. bardzo serdecznie nas wpierał.

Dzisiejszy dzień jest wielkim świętem dla naszego miasta. Obwodnica Skawiny to poprawa bezpieczeństwa jego mieszkańców, to szansa na rozwój przedsiębiorczości, to szansa na nowe inwestycje, na wykorzystanie istniejącego już potencjału miasta, to szansa na rozmów całej Gminy Skawina.

Panie Ministrze, Panowie Marszałkowie, Szanowna Pani Dyrektor
/zwracam się do Dyrektor ZDW Marty Maj/ - to jeszcze nie koniec. Aby mówić o sukcesie koniczne jest jeszcze zrealizowanie połączenia z drogą wojewódzką nr 953. Mam nadzieję, że podobna uroczystość, tym razem kończąca całość inwestycji, nastąpi niebawem.

Dobiega końca moja trzecia, ostatnia kadencja. Podczas pracy w samorządzie gminnym starałem się jak najwięcej dać z siebie mojej Małej Ojczyźnie – Skawinie hołdując zasadzie:

Jestem tylko jeden, ale jestem.
Nie mogę zrobić wszystkiego, ale coś zrobić mogę;
I nie zrezygnuję z tego co mogę zrobić tylko dlatego, że nie mogę zrobić wszystkiego.

 

Może dlatego udało mi się wraz z współpracownikami zrobić tak dużo. W tym miejscu także, pragnę serdecznie podziękować Dorocie Książek - Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, za jej poświęcenie i nieugiętość w działaniach na rzecz realizacji niniejszej inwestycji.

burmistrz
/-/ Adam Najder

fot. Sławomir Trzeciak

  Źródło:  PSW/UMWM

« Powrót

Galeria

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.