Ogłoszenia różne 2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

29-01-2009

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego”.

 

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:

30.000,00 zł.

 

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na

wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony

dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego - oraz ustalenia

kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

3. Informacja: W roku 2008 na wsparcie zadań tego samego rodzaju jak określonych w niniejszym konkursie udzielono z budżetu Gminy Skawina dotację w wysokości :

30 tyś. zł

 

4. Termin składania ofert na wpieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 2 marca 2009r.

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1 w godzinach pracy urzędu z zaznaczeniem na kopercie:

- nazwy oferenta

- nazwy zadania: Konkurs ofert: „Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego”.

 

6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy – w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie , wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3 pok.22 -w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.