23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności SRS

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Skawińskiej Rady Seniorów

26-09-2016

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów uprzejmie informuje o zwołaniu II sesji wyjazdowej Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 5 października 2016 r. (środa) o godz. 19:00 w sali Domu Ludowego w Jaśkowicach. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.


ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu II sesji Skawińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i § 1 Uchwały nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu oraz § 12 pkt 2 w zw. z § 11. pkt 1.1 i 2 Statutu Skawińskiej Rady Seniorów 

z w o ł u j ę

II sesję wyjazdową Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 5 października 2016 r. (środa) o godz. 19:00 w sali Domu Ludowego w Jaśkowicach.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS) i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Wręczenie aktu wyboru i przyjęcie ślubowania.
  4. Przyjęcie protokołu z I sesji SRS.
  5. Informacja Przewodniczącego SRS o działaniach podjętych między sesjami.
  6. Przedłożenie projektu programu pracy na 2017 r.
  7. Projekt Uchwał SRS w sprawie powołania komisji tematycznych.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad II sesji SRS.


W załączeniu przedkładamy projekty uchwał.


Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów

(-) Józef Tomczak
 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.