27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności SRS

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Skawińskiej Rady Seniorów

06-02-2017

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów uprzejmie informuje o zwołaniu III sesji wyjazdowej Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy w Krzęcinie. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej. 


ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu III sesji Skawińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446) i § 1 Uchwały Nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu oraz §12 pkt 2 w zw. z §11 pkt 1.1 i 2 Statutu Skawińskiej Rady Seniorów

z w o ł u j ę

III sesję wyjazdową Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy w Krzęcinie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS) i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji SRS.
  4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o planowanych działaniach Gminy na rzecz seniorów. Dyskusja.
  5. Informacja bieżąca Dyrektora CKiS w Skawinie pod kątem oferty dla seniorów. Dyskusja.
  6. Projekt Uchwały SRS w sprawie powołania komisji tematycznej.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad III sesji SRS.


Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów
(-) Józef Tomczak

 

Aktualizacja [14.02.2017]: projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.