27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności SRS

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Skawińskiej Rady Seniorów

20-07-2017

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów uprzejmie informuje o zwołaniu IV sesji wyjazdowej Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 19:00, w Domu Ludowym w Jaśkowicach. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

 

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu IV sesji Skawińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446) i § 1 Uchwały Nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu oraz §12 pkt 2 w zw. z §11 pkt 1.1 i 2 Statutu Skawińskiej Rady Seniorów

z w o ł u j ę

IV sesję wyjazdową Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 19:00, w Domu Ludowym w Jaśkowicach.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS) i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji SRS
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie na temat projektu Uchwały „Skawińska Karta Seniora”.
  5. Informacja Komendanta Policji i Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Skawina.
  6. Informacja Dyrektora ZOZ w Skawinie na temat możliwości zorganizowania ”Białej soboty dla seniorów”, oraz utworzenia poradni geriatrycznej.
  7. Informacja Przewodniczącego SRS w sprawie planowanego zorganizowania Gminnego Dnia Seniora
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad IV sesji SRS.Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów
/-/ Józef Tomczak

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.