27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności SRS

Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Skawińskiej Rady Seniorów

09-04-2018

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów uprzejmie informuje o zwołaniu V sesji wyjazdowej Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 17:30, w Domu Ludowym w Jaśkowicach. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

 


ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu V sesji Skawińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) i § 1 Uchwały Nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu oraz §12 pkt 2 w zw. z §11 pkt 1.1 i 2 Statutu Skawińskiej Rady Seniorów

z w o ł u j ę

V sesję wyjazdową Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 17:30, w Domu Ludowym w Jaśkowicach.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS) i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z IV sesji SRS.
  4. Wybory Wiceprzewodniczącego SRS.
  5. Informacja Przewodniczącego SRS dot. Skawińskiej Karty Seniora.
  6. Informacja Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. kontaktów z seniorami.
  7. Informacja Burmistrza ws. projektu zarządzenia ws. Skawińskiej Karty Seniora (referująca: kierownik M-GOPS w Skawinie).
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad V sesji SRS.


Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów
/-/ Józef Tomczak

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.