27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności SRS

Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Skawińskiej Rady Seniorów

05-11-2018

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów uprzejmie informuje o zwołaniu VI sesji wyjazdowej Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00, w budynku świetlicy w Krzęcinie. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.


ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu VI sesji Skawińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) i Uchwały Nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu oraz §12 pkt 2 w zw. z §11 pkt 1.1 i 2 Statutu Skawińskiej Rady Seniorów

z w o ł u j ę

VI sesję wyjazdową Skawińskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00 w budynku świetlicy w Krzęcinie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS) i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Informacja Przewodniczącego o sprawach bieżących. Dyskusja.
  4. Projekt Uchwały SRS w sprawie wystąpienia do Burmistrza i Rady Miejskiej o rozważenie budowy Domu Seniora w Jaśkowicach.
  5. Projekt wniosku do Burmistrza o wyodrębnienie w budżecie Gminy Skawina kwoty 40 000,00 zł dla organizacji pozarządowych na wnioski grantowe na rzecz seniorów. 
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad VI sesji SRS.


Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów
/-/ Józef Tomczak

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.