Strategia

UCHWAŁA Nr II N / 72 / 03 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003 - 2013

11-09-2003

 

UCHWAŁA Nr II N / 72 / 03

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 11 września 2003 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina  na lata 2003 - 2013

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Zatwierdza się Strategię Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003-2013 o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Witold MAZGAJ

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.