Ogłoszenia różne 2009

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

02-09-2019

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2169/2 o pow. 0,0325 ha poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele dojazdowe .


Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina zatwierdzonym Uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 roku ( Dz. U Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014r - poz.266 ) nieruchomość przeznaczona jako
- tereny przemysłowe – Symbol Planu : A 40PU
Cena czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 450,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 103,50 zł w stosunku rocznym.
Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6- ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UM iG Skawina , Rynek 14 pok.1 /Dziennik Podawczy/.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn. 02.09.2019r. do dnia 22.09.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. nr 7 tel. 277-01-57.

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.