Ogłoszenia różne 2007

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

05-02-2007

O g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:

400.000,00 zł.

 

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu -

oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

3. Informacja: W roku 2006 na wsparcie zadań tego samego rodzaju jak określonych w niniejszym konkursie udzielono z budżetu Gminy Skawina dotację w wysokości :

320 tyś.zł

 

4. Termin składania ofert na wpieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 09 marca 2007r.

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1 w godzinach pracy urzędu z zaznaczeniem na kopercie:

- nazwy oferenta

- nazwy zadania: Konkurs ofert: „Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu ”.

 

6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia

1 lutego 2007r.. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy – w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie, wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina Rynek 3 pok.22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.