24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co dalej z odpadami po spółce Clif?

Co dalej z odpadami po spółce Clif?

17-02-2021

W 2017 roku całą Polskę obiegła informacja o niebezpiecznych odpadach nielegalnie składowanych i wywożonych przez Clif Sp. z o. o. Sąd Rejonowy w Krakowie prawomocnym wyrokiem ogłosił upadłość spółki. Do wykonania wyroku wyznaczył syndyka. Jego zadaniem jest bezpieczne pozbycie się odpadów zalegających w spółce oraz ostateczne zamknięcie zakładu.


Sąd Rejonowy w Krakowie prawomocnym wyrokiem ogłosił upadłość spółki Clif oraz wyznaczył na jej syndyka Dariusza Gorgonia, który pełni swoją funkcję od września 2019 roku. Syndyk zabezpieczył odpady i zadbał o to, by nie groziło im podpalenie. Pozbyto się już 170 ton śmieci i systematycznie jest ich coraz mniej, jednak wciąż zalegają na terenie spółki.

Jako odpowiedzialny samorząd uważamy, że mieszkańcom należy się regularna i rzetelna informacja na temat likwidacji jednego z najbardziej znanych w Polsce składowisk odpadów. Dlatego rzecznik UMiG Marcin Kozielski spotkał się z syndykiem w siedzibie spółki i porozmawiał z nim na temat jego roli w likwidowaniu firmy, postępach oraz co najważniejsze - czy składowane tam odpady na pewno nie zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców.

Rozmowę z syndykiem Dariuszem Gorgoniem można obejrzeć klikając TUTAJ.


Podsumowanie rozmowy z Dariuszem Gorgoniem syndykiem Clif Sp. z o.o. w upadłości:

Jego rolą jest dalsze prowadzenie działalności Clif w taki sposób, aby bezpiecznie i zgodnie z przepisami pozbyć się wszystkich odpadów. To czasochłonne i kosztowne zadanie, ponieważ szacuje się, że koszty wywozu śmieci to 12 milionów złotych. Jego zadaniem jest także spłacenie wszystkie wierzytelności spółki oraz dokonanie jej likwidacji. Syndyk twierdzi, że nie może pozyskać środków zewnętrznych na pozbycie się odpadów ze składowiska.

Sprzedaż wszystkich nieruchomości Clif nie wystarczy, by pokryć koszty wywozu i utylizacji śmieci. Jedynym sposobem jest prowadzenie dalszej działalności spółki pod zarządem syndyka w taki sposób, by zarobić na zlikwidowanie składowiska. Do tej pory udało się zutylizować 170 ton odpadów. Dariusz Gorgoń będzie kontynuował ten proces do momentu, aż bezpiecznie i legalnie pozbędzie się wszystkich śmieci.

Odpady są dobrze zabezpieczone i nie grozi im podpalenie.
W siedzibie spółki znajdują się pracownicy oraz zatrudniono firmę ochroniarską. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu składowisko jest pilnowane. Teren wyposażony został w system przeciwpożarowy oraz monitoring, który jest pod bezpośrednim nadzorem syndyka. Dariusz Gorgoń zapewnia, że odpady nie zagrażają mieszkańcom oraz nie ma możliwości, by ktoś niezauważenie wszedł na teren składowiska i doprowadził do katastrofy ekologicznej

Syndyk od początku do końca sprawuje kontrolę nad całym procesem utylizacji odpadów, czyli składowaniem, wywożeniem i przekazywaniem ich do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją śmieci. Działalność syndyka jest pod stałym nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sędziego komisarza oraz prokuratury. Co 3 miesiące składa sprawozdanie dotyczące postępów w zakresie likwidacji spółki Clif.

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.