Nabór na stanowiska urzędnicze

Protokół z naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym

17-03-2009

PROTOKÓŁ  z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –  Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skawinie w dniu 3 marca 2009 roku.

Komisja w składzie :

1. Pan Stanisław Żak - Przewodniczący Komisji

2. Pani Ewa Strzałka - Sekretarz Komisji

3. Pani Teresa Wątor - Członek Komisji

4. Pan Maciej Siklucki - Członek Komisji

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Nr 163/05 z dnia 09 sierpnia 2005 r. – Komisja stwierdziła, że w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikacje złożyło 14 kandydatów.

Do rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła dopuścić 3 osoby spełniające wymogi formalne tj.:

1. Pani Agata Biela zam. Wielkie Drogi

2. Pani Urszula Grońska zam. Chorowice

3. Pani Monika Dąbrowska zam. Wieliczka

Komisja po dyskusji na temat wiedzy prezentowanej przez kandydatów, jednogłośnie rekomendowała Panią Agatę BIELA na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Protokół sporządziła:  dnia 03.03.2009 r.  Ewa Strzałka

Zatwierdził :  Stanisław ŻAK  Przewodniczący Komisji

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.