Rezolucje Rady Miejskiej

REZOLUCJA RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2002 r

30-12-2002

Data: 2002-12-30, Numer: 1, Kadencja: 2002 - 2006

R E Z O L U C J ARADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Miejska w Skawinie, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Rezolucji z dnia 11 lipca 2002 r. wyraża ponownie swą zdecydowaną wolę stworzenia odpowiednich warunków do umiejscowienia w Skawinie Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego - Cywilno - Karnego tzw. Sądu Grodzkiego.Rada akceptuje jednocześnie taki projekt, aby siedzibą tego sądu był budynek położony w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 21 i aby w budynku tym oprócz Sądu Grodzkiego zlokalizowany został Wydział Ksiąg Wieczystych. Środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie określone zostaną w uchwale budżetowej.Przewodniczący Rady Miejskiej dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.