Rezolucje Rady Miejskiej

R E Z O L U C J A Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwana terenie Miasta i Gminy Skawina

23-06-2004


Data: 2004-06-23, Numer: 2, Kadencja: 2002 - 2006


R E Z O L U C J A
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2004 roku

w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa
na terenie Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz § 27 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej, Rada Miejska w Skawinie uchwala rezolucję następującej treści:W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Skawina, wobec narastających zagrożeń i coraz większej brutalności sprawców przestępstw i chuligańskich ekscesów, Radni Rady Miejskiej w Skawinie wnioskują o zwiększenie stanu etatowego policjantów w Komisariacie Policji w Skawinie.

Na terenie miasta Skawina doszło do szeregu bandyckich napadów i pobić z użyciem niebezpiecznych narzędzi takich jak: siekiery, noże, kije bejsbolowe itp. Najbardziej niepokoi to, że tych brutalnych przestępstw dokonano w biały dzień, co nasuwa wniosek, że przestępcy czują się bezkarni, natomiast zastraszeni mieszkańcy w obawie o własne życie i zdrowie boją się wychodzić z domu. Gdy podejmują próby interwencji są zastraszani przez chuliganów, którzy wybijają im szyby w oknach i bezkarnie zakłócają spokój.

Wobec tak dużej eskalacji zagrożeń Rada Miejska w Skawinie, zwraca się o podjęcie skutecznych działań zarówno prewencyjnych jak i długofalowych, w tym zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji na terenie Gminy Skawina.

Rada Miejska wyraża nadzieję, że zwiększone zaangażowanie Policji na terenie Gminy Skawina wpłynie wyraźnie na poprawę obecnego stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skawinie

dr Sławomir K O P E Ć

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.