Rezolucje Rady Miejskiej

REZOLUCJA Nr 5/2005RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 września 2005 r.

28-09-2005


Data: 2005-09-28, Kadencja: 2002 - 2006

REZOLUCJA Nr 5/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 28 września 2005 r.


Rada Miejska w Skawinie deklaruje, że problemy ochrony środowiska, mające kluczowe znaczenie dla zdrowia i poziomu życia mieszkańców, traktowane są przez Radę priorytetowo. Dlatego z uwagą śledzimy wszelkie zdarzenia mające wpływ na stan środowiska naturalnego w naszej gminie.


Rada Miejska docenia znaczenie funkcjonowania na terenie gminy Skawina dużych i małych przedsiębiorstw. Dostrzegając wysiłki wielu z nich mające na celu zachowanie wysokich standardów ekologicznych, wzywamy wszystkie podmioty gospodarcze do prowadzenia działalności zgodnie ze współczesnymi zasadami ochrony środowiska wyrażonymi w obowiązujących aktach prawnych.
Rada Miejska stoi na stanowisku, że ewentualne zagrożenia dla środowiska winny być monitorowane, oceniane i rozwiązywane przez organy do tego powołane. Równocześnie wzywamy odpowiednie instytucje do stanowczych działań w kierunku egzekwowania prawa i eliminowania wszelkich przypadków działań niezgodnych z zasadami ochrony środowiska.
Rada Miejska z uwagą wsłuchuje się we wszelkie sygnały napływające od społeczności lokalnej i jej przedstawicieli, w tym organizacji pozarządowych, dotyczące problemów z ochroną środowiska. Równocześnie wzywamy ich autorów do kierowania się obiektywizmem i odpowiedzialnością. Rada nie popiera inicjatyw i działań opartych na pomówieniach i nierzetelnych ocenach zagrożeń.
Rada Miejska oświadcza, że w granicach swych kompetencji, będzie zawsze popierać ugodowy i niekonfliktowy sposób rozwiązywania trudnych problemów wynikających z konieczności pogodzenia interesów podmiotów gospodarczych dających miejsca pracy i zapewnienia godnych warunków życia mieszkańcom naszej gminy.Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.