Rezolucje Rady Miejskiej

REZOLUCJA Nr 4/08Rady Miejskiej w Skawiniez dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie projektowanego I Etapu dla drogi krajowej nr 52 odcinek węzeł Suchy Potok – węzeł Głogoczów w zakresie odcinka przebiegającego przez teren sołectwa Wola Radziszowskaw Gminie Skawina.

13-11-2008

   
Data: 2008-11-13, Numer: 4, Kadencja: 2006 - 2010


REZOLUCJA Nr 4/08

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 13 listopada 2008 roku

 

w sprawie projektowanego I Etapu dla drogi krajowej nr 52 odcinek węzeł Suchy Potok – węzeł Głogoczów w zakresie odcinka przebiegającego przez teren sołectwa Wola Radziszowska  w Gminie Skawina.

 

 

Rada Miejska w Skawinie negatywnie ocenia, oraz wyraża sprzeciw w odniesieniu do złożonego w dniu 21 października 2008 r. do Gminy Skawina przez firmę KLOTOIDA Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego Etap I dla drogi krajowej nr 52 odcinek węzeł Suchy Potok – węzeł Głogoczów w zakresie odcinka przebiegającego przez teren sołectwa Wola Radziszowska leżącego w Gminie Skawina.

Stanowisko nasze zostało wypracowane w oparciu o następujące argumenty :

· Brak akceptacji społeczności Woli Radziszowskiej dla tej inicjatywy.

· Dolina rzeki Cedron znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej dla Skawiny oraz dużej części gminy. W tym przypadku każde zanieczyszczenie gleby wpłynie negatywnie na jakość wody pitnej spożywanej przez około 30 tys. osób.

· Trasy obu wariantów przebiegających przez teren Woli Radziszowskiej są niezgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

· Warianty te są niekorzystne dla Gminy ze względów komunikacyjnych, gdyż według nich połączenie drogi nr 52 z terenami leżącymi na terenie gminy odbywać się będzie jedynie w oparciu o drogę powiatową nr K1939. Oznacza to, że cały ruch osobowy, oraz ciężarowy w kierunku Skawiny odbywać się będzie drogą o parametrach nie przystosowanych to takiego obciążenia ruchem i w bardzo złym stanie technicznym.

· Wola Radziszowska jest wsią o wyjątkowych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Poprowadzenie w tym terenie drogi krajowej kl.GP o dużym natężeniu ruchu spowoduje bezpowrotne zniszczenie tego terenu. Proponowane warianty drogi /III i IV/ wkraczają w tereny czyste ekologicznie na których znajdują się siedliska gatunków silnie zagrożonych i objętych Dyrektywą Siedliskową Unii Europejskiej: skójka /małż/, rak szlachetny, wydra.

· W pobliżu proponowanych wariantów znajduje się jeden z najstarszych zabytków sakralnych kl.0 w Małopolsce XV wieczny kościół /zabytek architektury drewnianej/, który wraz z jego otoczeniem winien być szczególnie chroniony.

· Na terenie przebiegu trasy wariantu III znajduje się rekonstrukcja Osady Łużyckiej z epoki brązu, która powstała pod patronatem AGH, Stowarzyszenie „Dziejba”, przy współudziale środków unijnych. Na jej terenie prowadzone są unikatowe badania archeologów i metalurgów o ogromnych walorach poznawczych zarówno dla naukowców, studentów jak i turystów.

· Budowa nowej drogi spowoduje nieodwracalne zmiany środowiskowe, które będą mieć negatywny wpływ przede wszystkim na warunki życia lokalnej społeczności oraz na rzeźbę terenu /tereny osuwiskowe/, stosunki wodne, zwierzęta /hałas i migracja/ i rośliny.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.