Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina - I kwartał 2009

30-04-2009

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 roku:

 

  1. zaplanowane dochody w kwocie 108 088 507,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 449 911,39 zł tj. 24,47 %
  2. zaplanowane wydatki w kwocie 117 688 732,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 21 760 226,40 zł tj. 18,49 %
  3. w I kwartale 2009 roku odnotowano nadwyżkę w kwocie 4 689 684,99 zł wobec zaplanowanego deficytu w kwocie 9 600 225 zł
  4. zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 14.000.000 zł nie zostały zrealizowane
  5. zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 6 977 193 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 744 298,25 zł
  6. wymagalnych zobowiązań nie ma

 

Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Adam Najder

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.