Budżet

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Skawina za 2008r.

02-03-2009

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2008 roku:

 

  1. zaplanowane dochody w kwocie 102 385 114,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 107 475 105,37 zł tj. 104,97 %
  2. zaplanowane wydatki w kwocie 114 046 630,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 111 882 973,87 zł tj. 98,10 %
  3. w roku 2008 roku odnotowano deficyt w kwocie 4 407 868,50 zł wobec zaplanowanego deficytu w kwocie 11 661 516,00 zł
  4. zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł zostały zrealizowane
  5. zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 5 567 117 zł zostały zrealizowane oraz udzielono pożyczkę w wysokości 20 000 zł
  6. wymagalnych zobowiązań nie ma

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.