Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawinaza

25-10-2006

Fn. 302/4/06 Skawina, dnia 25 października 2006 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina  za III kwartały 2006 roku.

Stosownie do art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za 2006 rok:1) zaplanowane dochody w kwocie 79.668.067 zł zostały zrealizowane w wysokości 57.559.551 zł tj. 72,25 %,
2) zaplanowane wydatki w kwocie 88.946.675 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.979.524 zł tj. 66,31 %.
3) zaplanowany deficyt w kwocie 9.848.488 zł wyniósł 1.419.973 zł ,
4) zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 zł zostały zrealizowane.
5) rozchody wyniosły 4.708.633 zł ( spłata rat kredytów i pożyczek).
6) wymagalnych zobowiązań nie ma.
7) Miasto i Gmina Skawina otrzymała z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 340.433 zł
8) Miasto i Gmina Skawina udzieliła z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 330.000 zł.
9) nie udzielono poręczeń ani gwarancji.


Burmistrz Miasta i Gminy


inż. Adam Najder

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.