Uchwały Rady 2003

UCHWAŁA  Nr  XVI/95/03RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 12 grudnia  2003r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Lecznictwa Otwartego - Pogotowie Ratunkowe w Skawinie.

12-12-2003

 


UCHWAŁA  Nr  XVI/95/03

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 12 grudnia  2003r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Lecznictwa Otwartego - Pogotowie Ratunkowe w Skawinie.

 

                 Na podstawie art.11, 39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr  91, poz. 408 - z późn.zm.)       Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Miejska w Skawinie wykonując uprawnienia organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej  z a t w i e r d z a  zmiany Statutu Lecznictwa Otwartego - Pogotowie Ratunkowe w Skawinie uchwalone przez Radę Społeczną przy tym Zespole, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi  w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                              dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.