Uchwały Rady 2003

UCHWAŁA Nr XVII/98/03RADY MIEJSKIEJ  W SKAWINIEz dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zadań związanych z rozwojem gminy Skawina na lata 2004 ? 2013.

29-12-2003

 


UCHWAŁA Nr XVII/98/03

RADY MIEJSKIEJ  W SKAWINIE

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia zadań związanych z rozwojem gminy Skawina na lata 2004 ? 2013.

 

 

                   Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.2002 r. Dz.U.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się do realizacji listę zadań związanych z rozwojem gminy Skawina na lata 2004 ? 2013 stanowiących  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Za priorytetowe uznaje się zadania wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do składania pisemnych sprawozdań z realizacji zadań w okresach półrocznych.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.