Uchwały Rady 2006

 UCHWAŁA Nr III /17/06RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Gminy Skawina jako członka wspierającego w Skawińskim Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast  

28-12-2006

 


UCHWAŁA Nr III /17/06

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Gminy Skawina jako członka wspierającego w Skawińskim Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591       z późniejszymi zmianami) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) Rada Miejska     w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 stycznia 2007 r. składkę członkowską na rzecz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast zwiększa się do kwoty 20.000 zł rocznie (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

 

§ 2

 

 

Do wykonania niniejszej uchwały,  zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy  Skawina.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

               Marcin KUFLOWSKI

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.