Uchwały Rady 2006

U C H W A Ł A   Nr III/19/06RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji do orzekania  w sprawach o naruszenie obowiązków przez mianowanych  pracowników samorządowych.

28-12-2006

 


U C H W A Ł A   Nr III/19/06

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji do orzekania  w sprawach o naruszenie obowiązków przez mianowanych  pracowników samorządowych.

 

 

                  Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1593 z 2001 r. z późn.zm) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Dyscyplinarną I instancji do orzekania w sprawach  dyscyplinarnych   mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

 

§ 2

Na członków Komisji Dyscyplinarnej I instancji Rada Miejska w Skawinie wybrała:

 

1.     Piotra Cyankiewicza

2.     Elżbietę Mueck

3.     Władysława Sędzika

§ 3

Kadencja Komisji Dyscyplinarnej w składzie określonym w § 2 kończy się z dniem upływu kadencji Rady. Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej Komisji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               Marcin KUFLOWSKI

                       

   

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.