Uchwały Rady 2006

UCHWAŁA  Nr  III/22/06RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  28 grudnia 2006 r.  w sprawie  powołania przedstawicieli Rady Miejskiej do składuKapituły Upamiętnienia Wizyty Ojca Świętego w Skawinie  

28-12-2006

 


                          

UCHWAŁA  Nr  III/22/06

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie  powołania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu

Kapituły Upamiętnienia Wizyty Ojca Świętego w Skawinie

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska w Skawinie powołuje do składu Kapituły Upamiętnienia Wizyty Ojca Świętego w Skawinie następujących przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie:

 

1.               Jerzy Gurba

2.               Norbert Rzepisko

3.               Stanisław Słuszniak

4.               Małgorzata Zawartka

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/293/06 z dnia 22 lutego 2006 r.

     

                                                         

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                           

Przewodniczacy Rady Miejskiej                                                                                                                                    Marcin KUFLOWSKI

 

               

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.