Uchwały Rady 2008

  UCHWAŁA NR XXVII/265/08 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2008 r.   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

30-12-2008

 


 

UCHWAŁA NR XXVII/265/08

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

 

 

      Na podstawie art. 4? ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                      w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ? z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie  uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

                                                          § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   

                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                         Marcin KUFLOWSKI

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.