Uchwały Rady 2004

UCHWAŁA NR XXIX/ 189 /04RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2004 

22-12-2004

 


         UCHWAŁA NR XXIX/ 189 /04

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 22 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej

w Skawinie za rok 2004

 

 

 

 

     Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.)  ? Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdania z działalności  komisji Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2004 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                 dr Sławomir KOPEĆ

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.