Uchwały Rady 2004

UCHWAŁA  Nr XXIX/185/43                  RADY  MIEJSKIEJ         W SKAWINIE                             z dnia   22 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

22-12-2004

 


UCHWAŁA  Nr XXIX/185/43

              RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

                           z dnia   22 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.             o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. z póź.zm) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 ? z póź.zm.) oraz § 4 uchwały własnej Rady Nr XXI/123/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współpracy organów Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego oraz zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Program Współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                             dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.