Uchwały Rady 2008

  UCHWAŁA  Nr  XXVII/ 254 /08 RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE z dnia 30 grudnia  2008 r.    w sprawie  nadania Odznaki Honorowej ?Zasłużony dla Skawiny? 

30-12-2008

 


 

UCHWAŁA  Nr  XXVII/ 254 /08

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 30 grudnia  2008 r.

 

w sprawie  nadania Odznaki Honorowej ?Zasłużony dla Skawiny?

 

      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z późn. zm.) oraz  § 3 ust.1 załącznika do uchwały Nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej ?Zasłużony dla Skawiny?,  Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się Odznakę Honorową

?Zasłużony dla Skawiny?

 Panu Józefowi Małysie.

 

                                                            § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Marcin KUFLOWSKI

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.