Uchwały Rady 2003

                                                                                                                                                               UCHWAŁA NR  XIV/85/03 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 29 października 2003 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz innych sądów działających na obszarze właściwości tego Sądu.

29-10-2003

 


UCHWAŁA NR  XIV/85/03

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz innych sądów działających na obszarze właściwości tego Sądu.

 

 

 

        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm)  art. 160 § 1 i 2  oraz 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z póź.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Stwierdza się, że Rada Miejska w Skawinie w głosowaniu tajnym wybrała do Sądu Okręgowego w  Krakowie oraz sądów rejonowych działających na obszarze właściwości tego Sądu, ławników wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały ze wskazaniem ławników wybranych do orzekania w  sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

              dr inż. Witold MAZGAJ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.