Uchwały Rady 2007

UCHWAŁA NR XV/138/07 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji  Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2007.  

27-12-2007

 


UCHWAŁA NR XV/138/07

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 27 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji  Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2007.

 

 

     Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.)  Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdania z działalności komisji  Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2007 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         dr inż. Witold Mazgaj

 

 

Sprawozdanie Komisji Budżetowej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Kultury i Rekreacji

 

Sprawozdanie Komisji Edukacji

Sprawozdanie Komisji Gospodarczo-Ekologicznej

Sprawozdanie Komisji Spraw Obywatelskich

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.