Uchwały Rady 2007

 UCHWAŁA  Nr XV/137/07RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 

27-12-2007

 


 

UCHWAŁA  Nr XV/137/07

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 27 grudnia 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 , poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, Nr 984, Nr 214,poz. 1806 z 2003 r. , Nr 80 poz. 717) oraz  § 20 pkt.2 uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr XLIV/277/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skawina Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

 

Rada Miejska w Skawinie na wniosek Komisji Spraw Obywatelskich wyraża zgodę na odstąpienie od kryteriów określonych w uchwale XLIV/277/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. i zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Pani Małgorzaty Starowicz wraz z pozostałymi uprawnionymi do zamieszkania osobami.

 

                                                        § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                 

                                                               Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                      dr inż. Witold MAZGAJ

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.