Uchwały Rady 2002

UCHWAŁA  Nr   II / 8 /02RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE    w dnia  4 grudnia  2002 r.  w sprawie ustalenia zakresu w jakim Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie zostaje upoważniony do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 

04-12-2002

 


UCHWAŁA  Nr   II / 8 /02

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

    w dnia  4 grudnia  2002 r.

 

 

w sprawie ustalenia zakresu w jakim Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie zostaje upoważniony do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

 

 

             Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1593, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984)    w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

                                                          § 1

 

 

Rada Miejska w Skawinie działając w imieniu pracodawcy samorządowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1990 r. ? o pracownikach samorządowych -  ustala, iż wszystkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dokonywać będzie Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie.

 

                                                           § 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.