Uchwały Rady 2002

                    UCHWAŁA NR I/1 /02RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 20 listopada  2002 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie.

20-11-2002

 


UCHWAŁA NR I/1 /02

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 20 listopada  2002 r.

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

          Na podstawie art. 19 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

                                                                      § 1

 

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skawinie wybrany został dr Sławomir KOPEĆ.

 

                                                                        

§ 2

                                                                        

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                   

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.