Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za III kwartały 2009 roku

03-11-2009

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za III kwartały 2009 roku.

 

 

 

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2009 roku:

 

 

  1. zaplanowane dochody w kwocie 115 348 208,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 85 367 496,31 zł tj. 74,01 %
  2. zaplanowane wydatki w kwocie 128 108 433,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 546 500,31 zł tj. 61,31 %
  3. w III kwartale 2009 roku odnotowano nadwyżkę w kwocie 6 820 996 zł wobec zaplanowanego deficytu w kwocie 12 760 225 zł
  4. zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 14 000 000 zł nie zostały zrealizowane
  5. zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 6 977 193 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 232 894,75 zł
  6. wymagalnych zobowiązań nie ma
  7. dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 668 638,85 zł
    dotacje udzielone – 2 924 067,01 zł.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Adam Najder

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.