Uchwały Rady 2009

UCHWAŁA NR XI N/379/09 RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok.

28-12-2009

 

 

UCHWAŁA NR XI N/379/09

RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok.

 

 

                                    Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                                                              12 779  

2. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie Gminy  na kwotę      1 547 020      

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

                                                                         

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                                                                12  779 zł

2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie Gminy na kwotę              386  358 zł     

      zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                                                                                                                                  Marcin KUFLOWSKI


Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.