23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera na temat Obwodnicy

30-03-2010

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją Burmistrza na temat bieżącej sytuacji Obwodnicy Skawiny.

„W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Skawiny oraz przedstawicieli firm funkcjonujących na terenie naszej Gminy, dotyczącymi terminu rozpoczęcia realizacji obwodnicy, uznałem za konieczne przedstawienie Państwu pełnej informacji na temat stanu przygotowania tej inwestycji. W budżecie państwa na 2007 rok, po trzech latach naszych zabiegów, obwodnica centrum Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44 została ujęta w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.


W ślad za tym w dniu 20 kwietnia 2007 roku Gmina Skawina podpisała z GDDKiA Porozumienie. W myśl tego Porozumienia Gmina przekaże GDDKiA zrealizowany własnym staraniem pierwszy odcinek obwodnicy oraz wykona dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozyskaniem potrzebnych na realizację tego celu terenów, dla pozostałych czterech odcinków. Następnie pozwolenie na budowę zostanie scedowane na GDDKiA, która sfinansuje całe przedsięwzięcie wraz z realizacją.
 

Zobowiązania, które ciążyły na Gminie były niezmiernie trudne. Mimo to w rekordowo krótkim czasie (GDDKiA podczas projektowania dwukrotnie diametralnie zmieniła parametry drogi) Gmina uzyskała ULD dla całości inwestycji i w ślad za tym wykonała projekty budowlane i dla najbardziej newralgicznego etapu przeznaczonego do realizacji w pierwszej kolejności (odcinek II i III do ulicy Energetyków) projekty wykonawcze, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozwolenia na budowę (DECYZJA  NR AB.V-1-436/09), które następnie zostały przepisane na GDDKiA. Zgodnie z treścią Porozumienia zostały dokonane wykupy oraz konieczne wyburzenia. Dodatkowo z inicjatywy naszej Gminy wykonaliśmy koncepcję połączenia obwodnicy Skawiny z węzłem Sidzińskim, co było podstawą do dokonania stosownej rezerwy terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kraków-Sidzina oraz do wprowadzenia do procedowanego w ramach aktualizacji Studium Zagospodarowania Przestrzennego Skawiny.


W związku z powyższym zgodnie z notatką z dnia 20 lipca 2009 roku podpisaną również przez przedstawicieli GDDKiA w tym Z-cę Dyrektora Oddziału w Krakowie odcinek II i III został skierowany do przygotowania przetargu, który miał być ogłoszony do 30.07.2009 roku. Niestety w dniu 07.08.2009 r. Dyrektor Oddziału Krakowskiego GDDKiA otrzymał pismo z Warszawy od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych wstrzymujące uruchomienie przetargu na realizację obwodnicy Skawiny. Mając na uwadze obowiązujące obie strony Porozumienie, stan zaawansowania prac oraz poniesione dotychczas nakłady, decyzja podjęta w Warszawie była zaskoczeniem zarówno dla mnie jak i dla Oddziału GDDKiA w Krakowie.


W związku z zaistniałą sytuacją i przesunięciem przez rząd wszystkich środków z Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 na realizację dróg potrzebnych na Euro 2012 podjąłem natychmiast intensywne działania mające na celu zapewnienie finansowania budowy obwodnicy Skawiny zgodnie z posiadaniem przez naszą Gminę Porozumieniem. Od sierpnia 2009 roku interweniowałem u Posła RP Jacka Krupy, Jarosława Gowina, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego i jego zastępcy Tomasza Rudnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia, Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Adama Szejnfelda, Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Ministra Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Boni oraz Ministra Finansów Jacka Rostowskiego.


Opierając się na posiadanym przez Gminę Skawina Porozumieniu z GDDKiA, Elektrownia Skawina przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie nowego bloku parowo-gazowego o mocy 400 MW. Ponieważ od szybkiej realizacji obwodnicy uzależniona jest również budowa nowego ekologicznego, zasilanego gazem bloku energetycznego dalsze interwencje u przedstawicieli obecnego rządu są prowadzone wspólnie z Zarządem Elektrowni CEZ Nowa Skawina S.A. Planowane nakłady do poniesienia przez CEZ w Elektrowni Skawina to kwota około 1,5 miliarda złotych. Wobec ryzyka opóźnienia realizacji obwodnicy może się okazać, że tego przedsięwzięcia niestety nie da się zrealizować.


W związku z powyższym w sprawie tej interweniował u Wicepremiera Ministra Gospodarki osobiście Minister Przemysłu Czech na spotkaniu w grudniu 2009 roku w Warszawie. Poniżej przedstawiam moją korespondencje z kompetentnymi w tej sprawie przedstawicielami rządu popierającymi starania Burmistrza Skawiny i Zarządu Elektrowni o pilne rozpoczęcie realizacji obwodnicy Skawiny. Niestety mimo tych zapewnień do dnia dzisiejszego nie została podjęta przez rząd żadna wiążąca decyzja. Jest to zaskakujące, że w obliczu zagrożenia tak istotnej dla bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu półtoramiliardowej inwestycji, finansowanej przez inwestora zagranicznego, zabezpieczenie 75 milionów złotych w budżecie państwa z przeznaczeniem na tak ważną, również ze względu na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie naszego miasta, drogę jest nadal odwlekane. Ruch ciężarowy na tym odcinku drogi krajowej jest tak uciążliwy dla naszych mieszkańców, że praktycznie paraliżuje funkcjonowanie miasta i firm zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina.
 

Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie i w najbliższym czasie decyzja pozwalająca na kontynuowanie prac zostanie podjęta. Nie ustaję nadal w staraniach i w przyszłym tygodniu ponownie udaję się na spotkanie do Ministra Infrastruktury.”


Adam Najder
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina


Skawina, dnia 11 marca 2010 r.

Załączniki:

« Powrót

Galeria

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.