Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 124/2010 w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji przetargowej.

30-06-2010

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 11.06.2010 roku

 

w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 – z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, zarządza się co następuje:


§ 1

wszczyna się postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia dla wykonania robót budowlanych:


„Budowa chodników i zatok autobusowych wraz z kanalizacją opadową przy

Drodze Wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Grabie – II etap”

§ 2

W skład Komisji Przetargowej, oprócz osób wskazanych w Zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10 stycznia 2003 roku, wchodzą:


1. Pani Dorota Książek - Kierownik Wydziału IGK;

2. Pan Jacek Domański - Z-ca Kierownika Wydziału IGK;

3. Pani Jolanta Kożuch-Zyguła - Podinspektor Wydziału IGK;

4. Pani Małgorzata Kaptur - Podinspektor Wydziału IGK.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.