Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 125/2010 w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji Przetargowej.

30-06-2010

 


ZARZĄDZENIE Nr 125/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 11.06.2010 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10.01.2003 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej, zarządza się co następuje:

§ 1

Wszczyna się postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia:
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i techniczno-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego
– Park Technologiczny”.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej, oprócz osób wskazanych w Zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10 stycznia 2003 r., wchodzą:

1. Pani Dorota Książek - Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
2. Pan Leszek Trzcionkowski - Inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
3. Pan Tomasz Zawadzki - Inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
4. Pan Rafał Kubas - Inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
3. Pan Tomasz Ożóg - Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.