Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 126/2010 w sprawie zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina na rok 2010.

30-06-2010

 

ZARZĄDZENIE Nr 126/10

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 14 czerwca 2010 r.

 

w sprawie: zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina na rok 2010.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina – dochodów jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

Dokonuje się zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina – wydatków jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

w sprawie: zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina na rok 2010.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina – dochodów jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

Dokonuje się zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Skawina – wydatków jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.