Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 127/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2010 r oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie

30-06-2010

 

ZARZĄDZENIE Nr 127/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2010 r. oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:


§ 1


W Zarządzeniu Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2010 r. oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie, w § 3 dokonuje się następujących zmian:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2010 – w budżecie Gminy Skawina wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.