23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Interwencja w sprawie obwodnicy u Premiera RP Donalda Tuska

20-07-2010

12 lipca 2010 roku, Burmistrz Adam Najder skierował na ręce Premiera RP Pana Donalda Tuska pismo, którego treść publikujemy poniżej.

 


Skawina, dnia 12 lipca 2010 r.

 

Sz. P.
Donald Tusk
Premier, Prezes Rady Ministrów
00-582 Warszawa
al. J. Ch. Szucha 14

 

Jest Pan dla mieszkańców naszej Gminy ostatnią nadzieją, dlatego zwracamy się do Pana osobiście z prośbą o pilne podjęcie decyzji o budowie obwodnicy Skawiny. Inwestycja ta ujęta jest w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 a mimo to w sierpniu ubiegłego roku została wstrzymana.


Nie jesteśmy Gminą która nic nie robi, a tylko narzeka na istniejącą sytuację. Podjęliśmy ogromny trud realizacji własnym staraniem I odcinka obwodnicy. W 2007 roku w wyniku wielomiesięcznych zabiegów Gmina Skawina podpisała Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące realizacji obwodnicy Skawiny. W myśl zapisów obowiązującego nas Porozumienia Nr V/10/Do-1/2007 Gmina wykonała dokumentację techniczną i uzyskała prawomocną decyzję ULD dla całości obwodnicy oraz dokonała wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. W lipcu 2009 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla odcinków II i III tj. dla odcinków których realizacja zgodnie z Porozumieniem jest przewidziana na lata 2009 i 2010. Aktualnie komplet dokumentacji wykonawczej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na II i III odcinek znajduje się w GDDKiA. Zostały wykupione grunty pod przedmiotową inwestycję, dokonano niezbędnych wyburzeń. Do sierpnia 2009 roku wydatkowano na ten cel blisko 12 milionów złotych.
 

Niestety w dniu 7 sierpnia ubiegłego roku do oddziału krakowskiego GDDKiA wpłynęła zaskakująca nas decyzja dyrektora Tomasza Rudnickiego z GDDKiA z Warszawy o wycofaniu finansowania realizacji przedmiotowego zadania. Brak zapewnienia środków na realizację zadania, które jest w toku może stanowić zagrożenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę oraz wszystkich uzgodnień związanych z procedurą administracyjną niezbędną do uzyskania pozwolenia na realizację zadania drogowego. Byłoby to niespotykane marnotrawstwo środków publicznych na co przecież Polski nie stać.


Stan techniczny odcinka drogi krajowej 44 przebiegający przez Skawinę jest katastrofalny. Most na rzece Skawince w ciągu drogi nr 44, jedyny na terenie Gminy, jest w złym stanie technicznym, o nie normatywnej, zaniżonej skrajni i wysokości. W ciągu najbliższych trzech lat obiekt ten powinien być poddany remontowi kapitalnemu. Obecnie jakikolwiek remont nie jest możliwy ze względu na brak alternatywnego objazdu, nawet w obrębie wielu kilometrów. Aktualnie przez większą część dnia miasto jest sparaliżowane. Gigantyczne korki utrudniają dojazd do zlokalizowanych wzdłuż dk nr 44 firm w tym zakładów o strategicznym dla gospodarki charakterze. Firmy wyprowadzają się z naszego miasta (często na Słowację) zwalniając pracowników.


Planowana przez CEZ Nowa Skawina S.A. członka grupy CEZ Polska inwestycja wartości około 1,5 miliarda złotych polegająca na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 430 MW po wstrzymaniu budowy obwodnicy Skawiny, najprawdopodobniej nie będzie mogła być zrealizowana a zagraniczny Inwestor wycofa się z dalszego inwestowania w Polsce. Gdyby do tego doszło polska gospodarka poniosłaby ogromną stratę gdyż inwestycja ta jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Małopolski.


Również Gmina w oparciu o przygotowywaną budowę obwodnicy w 2008 roku rozpoczęła budowę infrastruktury dla dwóch obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 120 ha. Bez dojazdu do tych obszarów żaden przedsiębiorca nie rozpocznie inwestycji. W przypadku podtrzymania dotychczasowej decyzji znaczne środki wydatkowane na ten cel przez Gminę też zostaną zmarnowane.


Jako burmistrz Skawiny w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za losy mojej gminy już blisko rok zabiegam o zmianę niekorzystnej dla nas wszystkich decyzji. Jak dotąd niestety bez pozytywnego skutku (korespondencja w tej sprawie w załączeniu). Gąszcz przepisów nie pozwala Urzędnikom podjąć korzystnych, z punktu widzenia interesów gospodarki naszego kraju, decyzji.

 


Mając powyższe na uwadze oraz liczne zapewnienia Pana Premiera, że nie będzie akceptacji dla marnotrawstwa, bylejakości, niekompetencji, podejmowania niekorzystnych decyzji gospodarczych nieuzasadnionych ekonomicznie, utraty Inwestorów zagranicznych, gorąco proszę Pana Premiera o wydanie decyzji o rozpoczęciu realizacji budowy Obwodnicy Skawiny w bieżącym roku oraz zapewnienie finansowania tej inwestycji na najbliższe trzy lata.
 

Wierzę, że jako „mój” Premier nie pozostawi Pan naszej Gminy bez pozytywnego rozpatrzenia sprawy z którą pozwoliłem sobie w imieniu mieszkańców Skawiny zwrócić do Pana Premiera.

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1. Skrót informacji o inwestycji Budowa Obwodnicy Skawiny w ciągu Drogi Krajowej nr 44.
2. Kopie korespondencji w powyższej sprawie.

 

22 lipca 2010 r. Dziennik Polski

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.