25°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Interwencja w sprawie obwodnicy Skawiny

17-08-2010

Szanowni Państwo!

Zobowiązałem się do informowania na bieżąco mieszkańców naszej gminy o moich działaniach związanych z doprowadzeniem do wywiązania się GDDKiA ze zobowiązań zawartych w Porozumieniu z kwietnia 2007 roku, a mających na celu rozpoczęcie realizacji obwodnicy centrum Skawiny.

W związku z powyższym pragnę Państwa poinformować, że po moim ostatnim spotkaniu z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem [16 czerwca 2010 roku] z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika oraz Ryszarda Majdzika, opierając się na opinii Pana Ministra, podjęliśmy intensywne działania związane z zabezpieczeniem środków na budowę obwodnicy w Ministerstwie Finansów.

Po dwukrotnej interwencji Posła Bogusława Sonika u Ministra Finansów otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że finansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych ujętych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012” jest na bieżąco monitorowane i nie jest zagrożone. Z powyższego pisma wynika więc, że najprawdopodobniej nie brak zapewnienia środków finansowych przez Ministerstwo Finansów był powodem ostatnich zmian w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012”, za które odpowiada Minister Infrastruktury.

Z prośbą o wyjaśnienie powyższej kwestii zwrócił się do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka Pan Poseł Bogusław Sonik pismem z dnia 30 lipca, lecz jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Kolejne moje spotkanie z Ministrem Grabarczykiem zaplanowane jest na przełomie sierpnia i września. O jego efektach zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w nawiązaniu do powyższych informacji skierowałem dzisiaj na ręce Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska pismo z uzupełnieniem dotychczasowej korespondencji oraz wskazaniem na niekorzystne skutki gospodarcze dla Województwa Małopolskiego wobec wstrzymania realizacji obwodnicy. Pozwoliłem sobie wyrazić w nim nadzieję na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy, zwłaszcza w kontekście otrzymanych z Ministerstwa Finansów dokumentów.

 

Z poważaniem
Adam Najder

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.