25°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Petycja w sprawie obwodnicy

19-01-2011

Trwa akcja zbierania podpisów mieszkańców Miasta i Gminy Skawina pod petycją w sprawie realizacji zadania związanego z budową obwodnicy Skawiny, skierowaną na ręce Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z jej treścią.


Podpisy można w składać w najbliższych dniach:

w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz w Biurze Rady Miejskiej


Treść petycji skierowanej na ręce Prezesa Rady Ministrów:

Skawina, 11 stycznia 2011 r.


Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. J. Ch. Szucha 14
00-582 Warszawa

Prosimy o ponowne wprowadzenie zadania związanego z przygotowaniem i budową obwodnicy Skawiny do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.

Obwodnica Skawiny z niewiadomych przyczyn została wykreślona z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Decyzja ta stanowi dla społeczeństwa wyrok.

Odcinek drogi krajowej nr 44 biegnący przez Skawinę jest w katastrofalnym stanie. Rozpadające się chodniki uniemożliwiają ich odśnieżanie, brak odwodnienia drogi, brak jakiejkolwiek podbudowy, zdewastowana nawierzchnia – wszystko to zagraża bezpieczeństwu użytkowników tej drogi. Most na rzece Skawince w ciągu drogi nr 44, jedyny na terenie gminy jest w złym stanie technicznym, o nie normatywnej zaniżonej skrajni i wysokości. W ciągu najbliższych lat obiekt ten powinien być poddany remontowi kapitalnemu, gdyż grozi mu znaczne ograniczenie nośności. Obecnie jakikolwiek remont nie jest możliwy ze względu na brak alternatywnego objazdu, nawet w obrębie wielu kilometrów. Gigantyczne korki utrudniają dojazd do zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 44 osiedli i firm w tym zakładów o strategicznym dla gospodarki charakterze. Nie jest możliwy szybki dojazd straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego w celu udzielenia pomocy medycznej zarówno mieszkańcom jak i poszkodowanym w nagłych wypadkach mających miejsce na terenie licznych zakładów przemysłowych jak i na drodze.

Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej podczas nawiedzających naszą Gminę tylko w tym roku trzykrotnych powodzi było niemożliwe ze względu na zablokowany korkami most na rzece Skawince i brak zgody Zarządcy drogi na czasowe jej wyłączenie z ruchu w celu umożliwienia przejazdu koparek, samochodów z piaskiem, samochodów straży pożarnej z pompami oraz niezbędną pomocą dla powodzian. W wyniku tego straty powodziowe były bardzo wysokie. Ruch samochodów ciężarowych na terenie Skawiny jest tak uciążliwy, że praktycznie paraliżuje funkcjonowanie naszego miasta. Wyprowadzenie ruchu transportowego z centrum miasta, budowa alternatywnej trasy z nowym mostem to bezwzględna konieczność. Do czasu podjęcia konkretnych działań związanych z rozpoczęciem realizacji obwodnicy centrum Skawiny nie ma zgody na to by samochody ciężarowe rozjeżdżały nasze drogi, niszczyły domy, zatruwały powietrze zagrażając bezpieczeństwu naszemu i naszych dzieci.

Liczymy na Pana pomoc.

Łączymy wyrazy szacunku
/-/

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.