27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Obwodnica Skawiny wśród projektów przewidzianych do realizacji

11-02-2011

Inwestycja związana z budową obwodnicy Skawiny przeniesiona została  wskutek interwencji władz samorządowych i mieszkańców do Załącznika nr 1a, stanowiącego  „Listę zadań  priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku”.


Stanowi to efekt wspólnych działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Miasta i Gminy -  Obwodnica Skawiny, osób uczestniczących w protestach  oraz sygnatariuszy petycji w sprawie budowy obwodnicy, skierowanej na ręce premiera Donalda Tuska.

Przypomnijmy: działania zmierzające do wywiązania się GDDKiA ze swoich zobowiązań zawartych w porozumieniu z kwietnia 2007 roku podjął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, który poprzez wielokrotne interwencje w Ministerstwie Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz  Ministerstwie Finansów próbował doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji.

Starania te zostały wkrótce wsparte poprzez Komitet Protestacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy -  Obwodnica Skawiny, który zainicjował protesty mieszkańców wyrażających sprzeciw wobec braku reakcji władz rządowych na usilne starania o przystąpienie do realizacji budowy II i III odcinka obwodnicy Skawiny.

W ostatnich miesiącach w  intensywne działania na rzecz budowy obwodnicy Skawiny włączyła się Rada Miejska w Skawinie, która zainicjowała akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie budowy obwodnicy oraz uchwaliła rezolucję postulującą przesunięcie budowy obwodnicy Skawiny na listę 30 inwestycji przewidzianych do rozpoczęcia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015.

W efekcie tych działań, w podjętej 25 stycznia Uchwale Rady Ministrów, wśród projektów  możliwych do realizacji  do 2013 roku w wyniku uzyskania  oszczędności przetargowych,  znalazła się inwestycja związana z budową obwodnicy Skawiny. Z uchwałą Rady Ministrów w tej sprawie możecie się Państwo zapoznać po kliknięciu w link.

Przyjęty przez rząd program  realizowany będzie w okresie 5 lat. Zawiera on listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r.,  a ponadto  określa  wysokość środków przeznaczonych na jego finansowanie. Będą one pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa. W uchwale przyjęto ponadto, że limit wydatków na realizację zadań finansowanych z KFD, liczony od stycznia 2010 r., wyniesie 82,8 mld zł. 

W 2012 r. Program zostanie poddany aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań oraz środków na ich realizację w okresie do 2015 r. Pieniądze na realizację Programu będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych.

Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:

 • stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego - 168,3 km),
 • stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,
 • budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
 • przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),
 • poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.

Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:

 • autostrada A1 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • autostrada A2 - zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki-wschodnia granica państwa,
 • autostrada A4/A18 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • autostrada A8 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

Budowa autostrad i dróg ekspresowych będzie realizowana w trzech systemach:

 • system koncesyjny/partnerstwo publiczno-prywatne;
 • system tradycyjny - realizacja budowy przez GDDKiA;
 • system tradycyjny - realizacja przez spółkę drogową specjalnego przeznaczenia powoływaną przez ministra infrastruktury.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.